DUO – TRIO Lepené hranoly

28+

rokov s vami

Popis :

DUO – TRIO Lepené hranoly

DUO-TRIO lepené hranoly sa lepia z dvoch alebo troch lamiel maximálnej
výšky do 280 mm. Šírka hranolov do 200 mm , kde môže byť lepené
aj zo štyroch až piatich lamiel . Vďaka tomu získavajú estetický vzhľad
s malým množstvom lepených spojov.
Oblasti použitia:
+ Rodinné a viacgeneračné domy
+ Viacpodlažné obytné budovy
+ Aplikácia v pohľadovej oblasti s vysokými optickými narokmi
Miesto použitia:
+ Pohľadové strešné konštrukcie ako krokvy a väznice
+ Pohľadový trámový strop
+ systém nosníkového roštu aj v pohľadovej oblasti
+ Priečne rezané drevo v priemyslovej kvalite odolné proti točeniu
+ Náhrada LLD-BSH v oblasti priemyslovej a pohľadovej kvality
+ Stenové palubovky ako aj stenové a stropné prvky
Výhody:
+ Žiadna lepená špára na pohľadovom povrchu
+ Trhliny minimalizované vďaka mimojadrovým lamelám
+ Vysoká nosnosť pri nízkej objemovej hmotnosti
+ Vysoká tvarová stálosť vďaka lepeniu a technickému sušeniu
+ Vysoká požiarna a chemická odolnosť
+ Vysoké tepelnoizolačné vlastnosti
+ Prírodný, obnoviteľný 100% recyklovateľný stavebný materiál
+ Transparentná lepená špára
Norma / certifikácia výrobku
+ EN 14080
Kvalita povrchu
+ Vizuálna kvalita
+ Priemyselná kvalita
Prierezy
+ Výšky: 100 až 280 mm
+ Šírky: 80 až 200 mm v 20 mm krokoch
+ Dĺžky: Štandardná dĺžka: 13,5 m
+ Špeciálne dĺžky: 4 m až 16 m
+ Ďalšie prierezy na vyžiadanie.
Triedy pevnosti
+ C24
+ C30 (na vyžiadanie)
Druhy dreva
+ Smrek
+ Ďalšie druhy dreva na vyžiadanie

Translate »